Kort med bibeltekst

Her har jeg brukt egne fotografier og bibelvers. Håper at disse kortene kan bli til trøst og oppmuntring for noen.

 Vær klar over at fargene på selve kortene er klarere enn på skjermbildene her.

Joh 14,6

Pris: 39,00 NOK
Solnedgang i skogen, med tekst fra Joh 14,6. "Jeg er veien, sannheten og livet."

1 Kong 8,29

Pris: 39,00 NOK
Blått vindu med høstløv med tekst fra 1. Kong 8,29. "La dine øyne våke over dette huset natt og dag".

Joh 14,27

Pris: 39,00 NOK
Hage med gammelt melkespann, med tekst fra Joh 14,27. "Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet."

Jes 49,16

Pris: 39,00 NOK
Mur og blader, med tekst fra Jes 49,16. "Se, jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg."

Salme 119,37

Pris: 39,00 NOK
Pil på rød bakgrunn, med tekst fra Salme 119,37. "Vend blikket mitt bort fra tomhet, gi meg liv på din vei!"

Salme 139,17-18

Pris: 39,00 NOK
Mønster i sand på stranda, med tekst fra Salme 139,17-18. "Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, summen av dem er ufattelig! Teller jeg dem, er de talløse som sand, blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg."

Salme 32,8

Pris: 39,00 NOK
På tur med gummistøvler, med tekst fra Salme 32,8. "Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd."

Salme 121,5

Pris: 39,00 NOK
Hvitt hus med gullregn, med tekst fra Salme 121,5. "Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd."

Matt 6,6

Pris: 39,00 NOK
Kjellerdør, med tekst fra Matt 6,6. "Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg."

Mark 5,36

Pris: 39,00 NOK
Solnedgang, med tekst fra Mark 5,36. "Frykt ikke, bare tro!"

Jes 26,4

Pris: 39,00 NOK
Gammelt rom, med tekst fra Jes 26,4. "Stol på Herren til alle tider, for han, Herren, er en evig klippe."

Salme 36,10

Pris: 39,00 NOK
Skog, med tekst fra Salme 36,10. "I ditt lys ser vi lys."

Matt 7,7

Pris: 39,00 NOK
Gammel rød dør, tekst fra Matt 7,7. "Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det lukke opp for dere."

1 Pet 5,7

Pris: 39,00 NOK
Kløver, med tekst fra 1 Pet 5,7. "Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere."